"Aves e mamíferos mariños no SW de Galiza, todo o ano. Unha experiencia didáctica e emocionante ao mellor prezo!"

Roteiros

 SAÍDAS PELÁXICAS


Mapas baseados en Google Maps.
Desde O Grove, viaxaremos ao longo da ribeira S da ría de Arousa, acadando a punta S da illa de Sálvora ao a canle norte desta illa, dependendo da marea e/ou do estado do mar. Logo, navegaremos cara ao W cara a liña das 12 millas náuticas desde o litoral, preto do canón de Arousa, enfilando logo ao S cara ás estribacións do cercano canón de Vigo. A volta vai ser realizada despois de xantar, viaxando ao NW preto da cara W do arquipélago de Ons cara ao Grove.

Este roteiro pode ser modificado dependendo das condicións do mar e do vento. 


RUTAS DE INVERNO

ROTEIRO 1 (INTERIOR DA RÍA):
 1. Porto de O Grove (Larus melanocephalus, Arenaria interpres, Phalacrocorax aristotelis).
 2. Esteiro do río Umia (Larus marinus, Anas crecca, Numanius arquata).
 3. Praia do Vao (A Illa) (Gavia immer, Podiceps nigricollis, Mergus serrator).
 4. Arquipélago de Cortegada (Mergus serrator, Larus marinus, Phalacrocorax carbo).
 5. Abanqueiro-Mañóns (Mergus serrator, Melanitta nigra, Aythya marila).
 6. Bateas do Cabo de Cruz (Stercorarius pomarinus, Sterna sandvicensis, Platalea leucorodia).
 7. Illa de Arousa - Area da Secada (Alca torda, Morus bassanus, Gavia immer).
 8. Guidoiros (Larus marinus, Phalacrocorax aristotelis, Alca torda).
 9. Galiñeiro (Larus marinus, Numenius arquata, Haematopus ostralegus).
ROTEIRO 2 (EXTERIOR DA RÍA):
 1. Porto de O Grove (Larus melanocephalus, Arenaria interpres, Phalacrocorax aristotelis).
 2. Bateas do norte de O Grove (Larus marinus, Sterna sandvicensis, Egretta garzetta).
 3. Pombeiro (Larus marinus, Phalacrocorax aristotelis, Morus bassanus).
 4. Baía da Lanzada interior (Melannita nigra, Gavia immer, Alca torda).
 5. Baía da Lanzada exterior (Gavia immer, Morus bassanus,Uria aalge).
 6. Arquipélago de Sálvora (Phalacrocorax aristotelis, Morus bassanus, Larus fuscus).
 7. Afloramento de Ribeira (Morus bassanus, Alca torda, Larus argentatus).
 8. Rúa (Alca torda, Morus bassanus, Gavia immer).
 9. Guidoiros (Larus marinus, Phalacrocorax aristotelis, Alca torda).
As millas de navegación de cada ruta estímaNse en 32.