"Aves e mamíferos mariños no SW de Galiza, todo o ano. Unha experiencia didáctica e emocionante ao mellor prezo!"

terça-feira, 5 de fevereiro de 2013

Saídas previstas para o 2013


Voltamos a subir o programa cunhas pequenas correccións nas tarifas e a velocidade máxima do vento para realizar a saída( 16 nos)
Incluimos tamén a posibilidade de realizar saídas ornitolóxicas polo Complexo Ons- O grove ou polo Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán.
 Así mesmo lembrar que que o prezo para a saída polo interior da Ría é de 55 € por persoa, ou 45 € para os socios do Grupo Naturalista Hábitat.


Programa de saídas para 2013
SEABIRDS GALICIA

Data+”comodín Nome da ruta Descrición/especies obxectivo

 23/2/2013
Interior da ría de Arousa Roteiro dentro da ría de Arousa; Mergus serrator, Gavia immer, Alca torda
02/3/2013


23/3/2013
30/3/2013

Peláxica dos araos

Fratercula arctica, Uria aalge, Alca torda, Stercorarius skua11/5/2013
Peláxica prenupcial
Pico” da migración: Stercorarius skua,
S. parasiticus, Hydrobates pelagicus
18/5/2013

08/6/2013
Peláxica das pardelas Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus
15/6/2013

20/7/2013
27/7/2013
Peláxica dos paíños Oceanites oceanicus, Hydrobates pelagicus
3/8/2013 Peláxica dos carráns Sterna hirundo, S. paradisaea, Sternula albifrons, Chlidonias niger, Oceanites oceanicus
17/8/2013 Peláxica das palleiras
Stercorarius parasiticus, S. skua,
S. longicaudus, Oceanites oceanicus
7/9/2013 Peláxica da Sabine Xema sabini, Oceanites oceanicus, Puffinus gravis, Stercorarius parasiticus
14/9/2013

21/9/2013
Peláxica da gran lista Maior diversidade de mariñas; Oceanites oceanicus, Xema sabini, Puffinus gravis
28/9/2013

12/10/2013
Peláxica “do marisco”
Festa do marisco; alta diversidade de aves mariñas
19/10/2013

16/11/2013
Peláxica tardía Larus minutus, Phalaropus fulicarius, Alca torda, Melanitta nigra
23/11/2013

14/12/2013
Baía da Lanzada Roteiro pola baía da Lanzada; Melanitta nigra, Gavia immer, G. arctica, Alca torda
21/12/2013

No caso de se cancelar a saída na data prevista (en negrita), automaticamente habilítase a data “comodín” (en cursiva), sen coste adicional para o pasaxeiro. De se cancelar tamén nesa nova data, anúlase definitivamente esa peláxica.


Novas tarifas 2013
SEABIRDS GALICIA


Tipo Concepto
Importe
Notas
En quórum”
(12 ou 11 pasaxeiros)
Billete xeral
65 €
Inclúe almorzo e xantar lixeiro a bordo
Socios do Grupo Naturalista Hábitat
55 €
Baixo quórum”
(10 ou 9 pasaxeiros)
Billete xeral
75 €
Comunicarase con antelación este importe aos pasaxeiros; inclúe almorzo e xantar lixeiro a bordo
Socios do Grupo Naturalista Hábitat
65 €


Interior da ría de Arousa
Baía da Lanzada
Billete xeral
Socios do Grupo Naturalista Hábitat
55 €

45 €
Inclúe almorzo e xantar lixeiro a bordo
Baixo quórum”
(10 ou 9 pasaxeiros)
Billete xeral
Socios do Grupo Naturalista Hábitat
64 €
54 €
Comunicarase con antelación este importe aos pasaxeiros; inclúe almorzo e xantar lixeiro a bordo

Con 8 ou menos pasaxeiros, non se efectuará a saída, agás se satisfacen o importe mínimo dunha pasaxe completa:
- 675 € para as saídas peláxicas.
- 576 € para as saídas polo interior e exterior da Ría.

Condicións de reserva e cancelación 2013
SEABIRDS GALICIA

 • Os interesados en participar nunha saída solicitarana antes das 23:59 h do Domingo anterior á saída.
 • Os interesados poden reservar praza para unha ou máis persoas (consultar á organización) nunha ou máis datas das que se dispoñen, sen que se aplique tarifa algunha pola reserva.
 • Se ao comprobar as reservas o xoves anterior á saída non se chegase ao quórum (establecido nun mínimo de 9 persoas), a saída queda automaticamente cancelada para esa data, comunicándose esta incidencia aos apuntados e suxeríndose a realización da saída unha semana despois, na chamada data “comodín”. A única excepción é que as persoas (en número menor de 9) satisfagan o importe mínimo dunha pasaxe completa, establecido en 675 €.
 • Esta data “comodín” tamén se utilizará se se cancela a saída por avaría mecánica, ausencia do patrón e/ou mal tempo reinante no mar. Neste último caso, establécense uns baremos obxectivos para a cancelación das Peláxicas, baseados nas predicións meteorolóxicas a 48 h vista (prognósticos do xoves pola mañá):
  • Mar con ondas de 1´5 m ou máis e período menor ou igual de 10 ,
  • ou mar con ondas de1´5 a 3 m ou máis e período menor ou igual de 12
  • Vento de forza maior a 16 nós (Forza 4).
  • Choiva forte de máis de 5 l·m-2·h-1
 • No caso de non se poder realizar na data “comodín” cancélase a peláxica programada.
 • Nos meses de xullo e agosto non haberá data “comodín”.
 • Reservas a través do e-mail: seabirdsgalicia@gmail.com.
 • Dúbidas e cuestións (non reservas), tamén por teléfono: 690843488 (Isidro).

Novidade: para todos os participantes interesados
Estas rutas marinas pódense combinar con itinerarios terrestres por espacios naturales de gran valor ornitolóxico como o Complexo Ons-O Grove e o Parque Natural do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán. Estas saidas estarán guiadas por persoal do grupo local de SEO-Pontevedra e seran excursions de 3h ou 4h con un prezo por grupo de 150€ a 190€

Complexo Ons-O Grove
Billete xeral


12.5 €


Inclúe telescopios de gama alta, prismáticos, guias de campo,e os propios guias
Con 7 ou un número menor de participantes, non se efectuará a saída, agás se satisfagan o importe mínimo de (100 €).


Sem comentários:

Enviar um comentário