"Aves e mamíferos mariños no SW de Galiza, todo o ano. Unha experiencia didáctica e emocionante ao mellor prezo!"

quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Boa viaxe peláxica - 12 outubro 2011

Unha viaxe peláxica a bordo do "Chasula" foi realizada con notable éxito o 12 de outubro de 2011, sendo observadas (e fotografadas) un bo número de especies (negriña: mellores observacións, cursiva: números aproximados):


Arenaria interpres 6
Calonectris diomedea 24
Charadrius hiaticula 1
Haematopus ostralegus 1
Hydrobates pelagicus 31
Larus fuscus 470
Larus marinus 9
Larus melanocephalus 14
Larus michahellis 1435
Larus ridibundus 201
Melanitta nigra 2
Morus bassanus 100
Oceanites oceanicus 5
Phalacrocorax aristotelis 308
Phalacrocorax carbo 44
Puffinus gravis 182
Puffinus griseus 1
Puffinus mauretanicus 13
Stercorarius parasiticus 1
Stercorarius pomarinus 6
Stercorarius skua 14
Sterna sandvicensis 9
Alcidae 1
Hydrobatidae 7
Larus sp. 50
Scolopacidae 1
Stercorarius sp. 1


Delphinus delphis 53
Delphinidae 2


Mola mola 1

Sem comentários:

Enviar um comentário